Drukowanie w plastiku

Rynek drukowania w 3d daje klientom możliwość używania kilku spoiw – materiałów, z których ?wychodzą? nasze projekty. Najczęściej i najchętniej wybierany przez przedsiębiorstwa druk 3d to ten, w którym za spoiwo robi tworzywo sztuczne.

Kilka warstw

Warstwy plastiku – budulca przyszłego projektu lub użytkowej rzeczy – podlegają modyfikacji w procesie podpalania i układania się w tzw. ścieżki, jedna przy drugiej. Spajanie odbywa się przez stygnięcie nagrzanego uprzednio przez sprzęt plastiku. Tak zwane termoplastiki (możliwe do formowania na gorąco) nie wymagają lasera ani projektora, a silniki krokowe i co nie co mechaniki. To czyni drukarki 3d z tym spoiwem i podgrzewanymi komorami relatywnie najtańszymi.